ผู้เขียน

อาจารย์
ดร.ชาลินี คุณาเทียน

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา