มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

Phone: 02-473-7000 ต่อ 2304,2076

Fax: (000) 000 00 00 0

Follow on: Facebook

name
e-mail
subject