ประกาศวิทยาลัยการดนตรี "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวารสารสุริยวาทิต จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"