การประกวด “พระอาทิตย์ชิงดวง” ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวด “พระอาทิตย์ชิงดวง” ปี 64ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมการประกวด
“วงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ประจำปี พ.ศ.2564 และวาระครบรอบ 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ
– ส่งใบสมัคร/vdo/เอกสาร ภายใน 4 ธันวาคม 2563
– ประกาศผลวงดนตรีผ่านเข้ารอบ 18 ธันวาคม 2563
– ประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ 19 มกราคม 2564
***รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ QR Code การประกวดฯ