ประกาศวิทยาลัยการดนตรี "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย"

ประกาศวิทยาลัยการดนตรี "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวารสารสุริยวาทิต จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้บันทึกภาพโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๙ื้อจะเข้ และเครื่องดนตรีสำหรับประกอบจังหวะ ประกอบด้วย กลองสองหน้า ตะโพนไทย กระจังโหม่งหร้อมลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

ทั้งหมด >>

กิจกรรม

Monday Prayer
Monday Prayer
Monday Prayer
Monday Prayer